woensdag, 16. februari 2005 - 21:21

Boerderij wordt koeienflat

Dordrecht

Een groep agrarische investeerders heeft vergevorderde plannen voor de bouw van heuse koeienflats. In de flats van zo’n twaalf verdiepingen zouden 18.000 tot 20.000 dieren kunnen worden gehuisvest. In de flats zouden de dieren op een diervriendelijkere manier worden ondergebracht dan in de huidige veestallen. Koeien krijgen luxe ligplaatsen, een lift en een vrije uitloop naar buiten. Op deze manier hoopt men dat de Nederlandse vee sector weer kan gaan concurreren.

De bouwaanvragen voor de eerste koeienflats zijn de afgelopen weken al bij de gemeente Wûnseradiel en de Noord-Oostpolder ingediend die overigens afwijzend gereageerd hebben. Op dit moment zoeken de investeerders naar andere locaties in het land. 'We hebben samen met een agrarische makelaar een reeks locaties op het oog', aldus projectleider Verhoek woensdag in de Telegraaf. ‘Zo kunnen op korte termijn nog vier gemeenten een aanvraag verwachten en is ook de Maasvlakte bij Rotterdam in beeld'. 'We willen uitleggen hoe het werkt, dat voorkomt weerstand.' Men stelt dat het dierenwelzijn voorop staat in het ontwerp voor de koeienflat. Langs de flat komen open galerijen, waar de dieren een frisse neus kunnen halen. De verwachting is dat een koeienflat met 17.000 koeien en 3.000 kalveren werk zal bieden aan 30 tot 40 werknemers.
© BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):