donderdag, 24. november 2005 - 20:16

Boeren leggen 200 km waterloop aan

Regio

De Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) krijgt van de provincie Groningen € 215.335,- voor het project 'Natuurlijk Randenbeheer Veenkoloniën'. Voor dat geld leggen boeren in de Veenkoloniën langs 200 km waterloop drie meter brede natuurranden aan. Voor de aanleg en het beheer van de randen ontvangen de boeren per jaar een vergoeding van 40 cent per meter. De natuurranden zijn niet alleen mooi, ze verbeteren de waterkwaliteit, geven een impuls aan de natuurwaarden op de akkerbouwpercelen en kunnen een vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen betekenen.

De ANOG heeft in samenwerking met het Waterschap Hunze en Aa's en de provincie Groningen het project 'Natuurlijk Randenbeheer Veenkoloniën' opgestart met als doel een aantal knelpunten in het gebied aan te pakken. Zo vormen de randen een bufferstrook tussen het gewas en de waterloop, waardoor afspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar de sloot vermindert. Doordat de boeren de randen inzaaien met een natuurlijk grasmengsel ontstaan broedplaatsen voor verschillende soorten akkervogels en zijn de stroken aantrekkelijk voor kleine zoogdieren. Daarnaast trekken de randen natuurlijke vijanden aan van plaaginsecten, waardoor de boer minder snel bestrijdingsmiddelen hoeft te gebruiken. Het bloeiend kruidenmengsels is bovendien mooi en kan de toeristische belevingswaarde van het gebied versterken.

Delen van de Veenkoloniën kennen problemen met de waterkwaliteit, maar hebben ook potenties voor de ontwikkeling van akkernatuur. De ANOG wil binnen het project werken met deelgebieden. Om zoveel mogelijk rendement uit het project te halen krijgt in principe iedere waterloop in een deelgebied een natuurrand. De ANOG start per deelgebied met de werving van deelnemers. Wanneer een deelgebied vol is, start de werving in het volgende gebied. Het eerste deelgebied is 'Zuidwending-Ommelanderwijk' ten Oosten van Veendam.
Provincie:
Tag(s):