donderdag, 11. augustus 2005 - 15:58

'Boetegeld = Sneu Geld'

Sinds de komst van verkeershandhavingsteams in ons land zijn de mobiele snelheidscontroles op het Nederlandse wegennet zo ongeveer vervijfvoudigd. Dat alles met het doel de gemiddelde snelheid en daarmee het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Ook wegbeheerders spelen met het voortdurend veiliger maken van wegen en kruisingen een belangrijke rol als het gaat om het verminderen van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers en het terugdringen van het aantal mensen dat ten gevolge van een verkeersongeval langdurig in het ziekenhuis belandt.

De radarcontroles zoals ze in Drenthe worden uitgevoerd door verkeershandhaving “Boetegeld = Sneu Geld� zijn gebonden aan strenge regels. Zo zijn de plaatsen waar gecontroleerd wordt vastgesteld aan de hand van ongevalcijfers en de gevaarszetting van de weg of een nabijgelegen kruising.
De controleurs zijn speciaal opgeleid en gecertificeerd om de radarapparatuur te mogen bedienen.

De apparatuur wordt elk jaar op deugdelijkheid getest door het Nederlands Meetinstituut. Voor elke controle wordt de apparatuur volgens de voorschriften geïnstalleerd en getest.

Er wordt bijvoorbeeld bij radarcontroles nooit gecontroleerd in een bocht in de weg. Daarnaast zijn er voorschriften over de minimum afstand die er moet zijn tussen de plaats waar geflitst wordt en de plaats waar de maximum snelheid feitelijk ingaat. Die regel is ingevoerd om bestuurders rustig de gelegenheid te geven hun snelheid aan te passen.

Onderstaande tabel geeft de minimale afstand aan tussen de controleplek en de plaats waar de maximum snelheid geldt. De middelste kolom geeft het aantal meters per seconde aan.
Max........m/s........afstand/m
30..........8...........80
50..........14........140
70..........17........170
80..........19........190
100........28.........280
120........33.........330

De afstanden gelden uiteraard ook tussen de plaats waar gemeten wordt en de plaats waar het verbod eindigt.
Als het, om wat voor reden dan ook, toch noodzakelijk is om snelheidscontroles uit te voeren binnen de voorgeschreven minimale tussenafstanden, dan moet de reden in het proces verbaal gemotiveerd worden.

De komende week staan bij verkeershandhaving “Boetegeld = Sneu Geld� onder meer de volgende controles gepland:

Vrijdag 12 augustus staat de radarauto op de N919 tussen Veenhuizen en Huis ter Heide.
Zaterdag 13 augustus is er ’s middags en ’s avonds een roodlicht en alcoholcontrole in Emmen
Zondag 14 augustus wordt er in Assen gecontroleerd op het gebruik van de verplichte autogordel.
Maandag 15 augustus staat de radarauto op de Stationsweg in Zuidlaren en de Hoofdweg in Donderden.
Dinsdag 16 augustus is er een radar snelheidscontrole op de A28 tussen Assen en De Punt.
Woensdag 17 augustus wordt er op snelheid gecontroleerd op de N34 tussen Holsloot en Gieten.
Donderdag 18 augustus staat de radarauto op de N371 in Hoogersmilde en Bovensmilde.

© BON
Provincie:
Tag(s):