zaterdag, 23. april 2005 - 8:47

Boetes voor fout parkeren en wildplassen

Den Haag

Als het aan de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Peijs (Verkeer en Waterstaat) en Donner (Justitie) ligt, zijn gemeenten voortaan zelf verantwoordelijk voor de naleving van parkeerregels die zij opstellen. De wetsvoorstellen gaan nu naar de Tweede Kamer.

Volgens het wetsvoorstel ‘bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingen’ komen het opstellen, uitvoeren en handhaven van het gemeentelijk parkeerbeleid in één hand te liggen. Het voordeel is dat gemeenten zelf weten welke parkeercontroles het hardst nodig zijn. Bovendien kunnen zij in de praktijk waarnemen op welke punten hun beleid tekortschiet.

Naast fout parkeren en onrechtmatig stilstaan op de weg vallen ook vijf kleine overtredingen van fietsers en voetgangers onder het voorstel, zoals fietsen op de stoep.

Een tweede wetsvoorstel biedt gemeenten de mogelijkheid ook boetes op te leggen voor bijvoorbeeld het te vroeg buiten zetten of het dumpen van afval, wildplassen en het aanbrengen van graffiti.

Lees meer hierover op de site van het Ministerie van Verkeer & waterstaat.


©BON/Sjaak Bron: Min.V&W

Categorie:
Tag(s):