vrijdag, 7. januari 2005 - 22:35

BO'M'FIRE ACTIE IN AMSTERDAM

Amsterdam

In april zal een terreuroefening plaatsvinden in Amsterdam met de codenaam ‘Bonfire’, aldus Frank Wassenaar, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De oefening zal geen nabootsing zijn van een actie met atoomwapens of een bacteriologische aanval. Wat wel verwacht kan worden is een of andere vorm van terreur. Lokale overheden, de rijksoverheid en hulpdiensten zullen aan deze grootscheepse actie meedoen. De exacte locatie van de oefening is nog niet bekend, maar vanaf begin februari zal dit via brieven of flyers aan omwonenden worden meegedeeld.

Het belangrijkste onderdeel van de oefening is hoe te handelen in een crisis en wat wordt dan de besluitvorming. Derhalve zullen minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken, premier Jan-Peter Balkenende en vele andere ministers van de ministerraad ook mee gaan doen aan deze terreuroefening. © BON/foto's fbf.nl

Provincie:
Tag(s):