dinsdag, 22. maart 2005 - 10:17

'Bord voor je kop'

Amstelveen

Europese verkeersborden vaak onduidelijk
<BR>In veel landen in Europa staan te veel verkeersborden. En de borden die er staan zijn ook vaak onduidelijk. Verkeerd of onduidelijk geplaatste borden kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Veel weggebruikers zijn voorstander van een Europese ‘standaard’ van verkeersborden, zo blijkt uit onderzoek van de ANWB en de buitenlandse zusterclubs.
<BR>

In vrijwel alle landen bestaat onder weggebruikers het gevoel dat er te veel verkeersborden staan; met name in Duitsland, België en Oostenrijk wordt dit meer dan gemiddeld ervaren. Na de Noren en de Spanjaarden zijn de Nederlanders het meest tevreden over de hoeveelheid verkeersborden langs hun wegen. In Spanje, Italië en Kroatië ondervinden weggebruikers extra veel problemen door het verkeerd neerzetten van borden. Deze verkeersborden staan vaak te dicht op de situatie waar aandacht voor wordt gevraagd of er is onvoldoende zicht op door andere borden en obstakels.

Nederlanders klagen hierover het minst.
Een drietal in Europa voorkomende borden voor parkeerverboden blijkt door tenminste 50% van de respondenten niet begrepen te worden. Uniformer gebruik van parkeerborden zou veel parkeerbonnen voor toeristen kunnen voorkomen. Vrijwel alle weggebruikers zijn omwille van de veiligheid voorstander van één Europese standaard voor vorm, kleur, formaat en symbool van verkeersborden. Alleen onder de Engelse weggebruikers heeft 25 % hierover zijn twijfels.

Italiaanse, Belgische en Spaanse weggebruikers klagen met name over een gebrek aan borden met belangrijke informatie; teveel informatie is een klacht van mensen uit Portugal, Duitsland en wederom België. Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat de ANWB samen met acht zusterclubs heeft gedaan onder weggebruikers in Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, België, Zwitersland, Oostenrijk, Noorwegen en Groot-Brittannië. De studie is aangevuld met gegevens uit Kroatië, Portugal, Finland, Frankrijk en Slovenië. Het onderzoek richtte zich vooral op de mening van de automobilisten over de borden in eigen land. In totaal werd door een kleine 13.000 mensen uit heel Europa gereageerd. Het Nederlandse lid van het Europarlement Corien Wortmann (CDA) gaat deze kwestie binnenkort in Europees verband aan de orde stellen. Mevrouw Wortmann maakt deel uit van de parlementaire commissie transport en toerisme.©BON/ANWB
Categorie:
Tag(s):