woensdag, 7. september 2005 - 12:28

BOVAG pleit voor helder systeem BPM-verlaging

Amsterdam

De brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging reageren met instemming op het nieuws dat het kabinet werkt aan een BPM?verlaging voor zuinige personenauto's.
<BR>De organisaties pleiten wel voor een zo eenvoudig en helder mogelijk systeem voor de nieuwe regeling. Daarnaast dringen de beide organisaties er bij het kabinet op aan om het nieuwe systeem voor tenminste drie jaar te garanderen.

Een eenvoudig systeem is in het belang van de autokopers en van de dealerbedrijven en importeurs. Anders kan het voorkomen dat de prijs die een consument moet betalen voor de nieuwe auto onzeker blijft tot het moment van aflevering. Dit als gevolg van de montage van accessoires waardoor het brandstofgebruik fractioneel omhoog gaat en de auto in een andere zuinigheidscategorie terecht komt. BOVAG en RAI zijn over dit punt in gesprek met de ministeries.

Een ander punt van zorg is de duur van de regeling. In 2003 kenden we in Nederland al een vergelijkbaar systeem. Door begrotingsproblemen is dat systeem toen van de éne op de ander dag stopgezet. De brancheorganisaties pleiten voor een minimale duur van de nieuwe regeling van tenminste drie jaar.

Het kabinet wil de verlaging financieren met een verhoging van de BPM op minder zuinige auto’s. BOVAG en RAI willen niet dat dit tot een verhoging van de totale autobelastingen leidt.
Categorie:
Tag(s):