maandag, 7. maart 2005 - 14:11

'Bovengronds begraven noodzakelijk'

Den Haag

Door de vergrijzing van de bevolking in Nederland neemt het aantal sterfgevallen de komende jaren fors toe. De begraafplaatsen komen hierdoor in de problemen omdat deze onvoldoende capaciteit hebben. De Nederlandse Unie van erkende Uitvaarondernemers (NUVU) pleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden om bovengronds te begraven.

De overledenen zullen geplaatst worden in een speciaal opgetrokken muur waarin ruimten zijn uitgespaard voor kisten. Dit bespaart ruimte, is goed voor het milieu en gemakkelijk in onderhoud. In ons land zijn al van dit soort muren. Onder meer in Valkenburg aan de Geul, Rotterdam, Lisse en Nijmegen. Het probleem zal zich komende jaren het eerst aandienen in de wat grotere steden.

© BON / Foto Menno Bausch

Provincie:
Tag(s):