donderdag, 2. juni 2005 - 9:06

Brandkranenboek Lanaken

Woensdag werd in het Gemeentehuis van Lanaken een samenwerkingsovereenkomst m.b.t. interventies van brandweer Maastricht op het grondgebied van Lanaken ondertekend door burgemeester Leers van Maastricht, burgemeester Terwingen van Maasmechelen en burgemeester Vangronsveld van Lanaken. In het kader van deze onder-tekening werd ook ‘het brandkranenboek Lanaken’ voor-gesteld. Dit boek is een primeur voor België. Door de samenwerkingsovereenkomst krijgen al de bewoners van Lanaken eindelijk een gelijkwaardige service, waar het hun brandweerzorg betreft.

De geografische ligging van de gemeente Lanaken ten opzichte van de brandweerkazerne van Maasmechelen, is altijd er oorzaak van geweest dat sommige gedeelten van deze gemeente lang en soms wel eens té lang op brandweerhulp moesten wachten.

Maastricht ligt op amper een boogscheut van Lanaken. Samenwerking is dan ook van groot belang. De regelgeving die een dergelijke internationale samenwerking in het verleden onmogelijk maakte, is inmiddels veranderd zodat het in de huidige tijd mogelijk is.

Om een goede samenwerking te kunnen garanderen moesten de werkmethodes op elkaar afgestemd worden. Zo wordt er aan Nederlandse zijde met een handig instrument gewerkt bij brandinterventies: een brandkranenboek. Een dergelijk werkinstrument was er nog niet in België.

Een brandkranenboek is een gedetailleerde kaart van de gemeente, in boekvorm, met alle straten en pleinen, waarop al de brandkranen zijn aangebracht en waarin alle mogelijke verkeersbelemmeringen, wegafzettingen, enz… worden opgenomen. Die boeken zij in ieder Nederlands brandweer-voertuig per gemeente ter beschikking.

Omdat er in Lanaken, naast het gebruikelijke straatnamenplan, geen totaal overzicht in kaartvorm bestond, waarop alle straten, pleinen, kruispunten, woongebieden, waterlopen, recreatieparken, ziekenhuizen, enz… in detail op vermeld stonden, werd ter plaatse, via minutieus veldwerk, door de Maastrichtse spuitgasten alles in kaart gezet.

Een absolute meerwaarde aan dit plan, is het feit dat het digitaal beschikbaar is en dat ze dus ook door andere gemeentelijke diensten kan gebruikt gaan worden.
Een mogelijk andere toepassing zou kunnen zijn dat een dergelijk plan via GPS in de brandweerwagens te raadplegen is.

© BON Gemeente Lanaken

Provincie:
Tag(s):