woensdag, 28. december 2005 - 21:04

Brandweer stelt fosfine-lekkend vat veilig

Amsterdam

De brandweer heeft woensdagavond rond 19.30 uur in het Westelijk Havengebied bij de containerterminal van Ceres aan de Corsicaweg een lekkend vat met daarin de uiterst brandbare en giftige stof Fosfine(Fosforwaterstof) veilig gesteld.

In een container waarin zich 6 vaten met fosfine in tabletvorm bevonden, vertoonde 1 vat lekkage waardoor de stof aan het uitdampen was. Om het gevaar van explosie of vergiftiging voor mensen in de directe omgeving te voorkomen werd het lekkende vat geïsoleerd en met zand ingedamd. Met behulp van een vernevelde waterstraal werd de uitdampende fosforwaterstof verspreidt waardoor de concentratie zodanig werd verlaagd waardoor het explosiegevaar werd geminimaliseerd.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het directe gevaar geweken en zal de brandweer donderdagochtend opnieuw bekijken of er nog fosfine in het lekkende vat aanwezig is. Fosfine is een onder druk vloeibaar gemaakt gas dat uiterst dat uiterst brandbaar is en spontaan kan ontbranden wanneer het in contact komt met lucht. Bovendien is het gas zeer giftig bij inademing. Volgens de brandweer waren deze vaten met Fosfine-tabletten bedoeld voor ongediertebestrijding.
Provincie:
Tag(s):