zaterdag, 23. april 2005 - 9:36

Brandweerpost gaat dicht

Austerlitz

De brandweerkazerne van Austerlitz gaat dicht. Zowel de burgemeester de heer Boekhoven als commandant van de brandweer hebben aangegeven er alles aan te hebben gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven. Ook zij betreuren het dat ze tot dit voorstel hebben moeten komen.
<BR>Het is een collegevoorstel geweest om de kazerne te sluiten, de commissie ondersteunt het voorstel van het College. De commissie heeft het College echter wel geadviseerd om nogmaals bijeen te komen om de zaak op een goede manier af te sluiten.

Door het sluiten van de kazerne in Austerlitz komt de woonkern met 1500 bewoners zonder brandweerpost te zitten. Bij een melding van een brand of ongeval zal de brandweer vanuit Zeist moeten aanrijden. De vrijwilligers van Austerlitz zijn het niet eens met het besluit, zij zijn van mening dat de bevolking van Austerlitz wordt blootgesteld aan grote veiligheidsrisico’s. De vraag is nu of de gemeente aanvullende voorzieningen moet nemen om de brandveiligheid van de inwoners uit Austerlitz te garanderen. Uit een dekkingsonderzoek van de regionale brandweer blijkt dat gezien de brandfrequentie (14 uitrukken per jaar) in Austerlitz dit niet nodig is. Het dekkingsonderzoek geeft aan dat het bestuurlijk verantwoord is om de post te sluiten.

© BON / Foto Menno Bausch
Provincie:
Tag(s):