zondag, 29. mei 2005 - 12:59

Breukelen meet gemeentelijke kwaliteit

Breukelen

De gemeente Breukelen gaat haar eigen functioneren doorlichten. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van een kwaliteitsmeting zoals die door de Provincie Utrecht is ontwikkeld. Deze meting is een middel om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie. “Het is goed om regelmatig kritisch naar je eigen functioneren te kijken�, vindt burgemeester F.C. Dales. “Door een kwaliteitsmeting uit te laten voeren, hoop ik kritisch opbouwende reacties te ontvangen, zodat wij als bestuur en organisatie nu en in de toekomst nog beter kunnen functioneren.�

Breukelen maakt graag gebruik van het aanbod van de provincie om een kwaliteitsmeting uit te voeren. De meting brengt in beeld hoe de gemeente functioneert als bestuur van de lokale gemeenschap (relatie burger-bestuur), als publieke dienstverlener (leveren van goederen en diensten), als onderdeel van het bestuurlijk bestel (rol in de regio) en als vernieuwende organisatie (borging van bovenstaande rollen in de toekomst). Het doel van een kwaliteitsmeting is om inzicht te krijgen in het gemeentelijk functioneren en uitzicht te krijgen op versterking hiervan. Het resultaat van de meting is het vertrekpunt voor een gesprek met de provincie over het eigen functioneren en over de beste strategie om dit functioneren te versterken.
Provincie:
Tag(s):