vrijdag, 3. juni 2005 - 10:52

Brunssumse balkons weer toegankelijk

Brunssum

De bewoners van 28 urban villa’s aan het Koutenveld in Brunssum mogen vanaf vandaag weer gebruik maken van hun balkon. Deze balkons waren voor hen sinds 27 mei verboden terrein, omdat er na inspectie gebreken waren geconstateerd. Dit betekende dat er direct veiligheidsmaatregelen moesten worden genomen dus werden de balkons gestut. Volgens onderzoeksinstelling TNO heeft de gemeente (voorlopig) afdoende maatregelen genomen om de veiligheid te garanderen.

De gebreken werden gevonden na een landelijke VROM-inspectie in flatgebouwen. De veiligheid van de ophanging van de balkons van de flatgebouwen Olympiade oneven en Folkloriade even kon na de inspectie niet worden gegarandeerd. De balkons moesten per direct worden gestut. De gemeente Brunssum heeft overlegd gevoerd met TNO, de VROM-inspectie en Aannemersbedrijf Jongen over de vervolgaanpak. Er wordt m.b.v. een driedimensionale scan bekeken of de ophanging van de betreffende balkons veilig zijn. Mocht er uit de scan blijken dat de wapening van de ophanging veilig is, dan worden de balkons vrijgegeven. Blijken er echter gebreken te zijn, dan zal het aannemersbedrijf nieuwe voorzieningen moeten treffen om de ophanging te versterken.

In ieder geval is het ‘gevaar’ voor de bewoners geweken en kunnen zij weer op hun balkon zitten. © BON/John Peters


Provincie:
Tag(s):