dinsdag, 1. februari 2005 - 12:48

Bundeling van de 22 handhavers tot één nieuw Stadstoezicht

Harderwijk

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben de nieuwe beleidsnota over integrale handhaving 'Naleven mee(r) doen!' aangeboden ter bespreking in de raadscommissie Beleid algemeen.

De handhavingsnota stelt de instelling voor van een nieuwe functie van buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Daarin worden de nu bestaande functies van algemeen controleur, parkeercontroleur, controleur afvalstoffen en stadswacht samengevoegd. De BOA’s gaan samen een eenheid ‘Stadstoezicht’ vormen. Deze bredere handhavers kunnen dan optreden tegen bijvoorbeeld zowel parkeerovertredingen als illegaal dumpen van afval of loslopende honden. Voordeel voor het publiek is dat het voortaan maar met één handhaver te maken krijgt. Als de gemeenteraad de plannen overneemt, ontstaat een groep van 22 van deze handhavers. De veranderingen kunnen al in dit voorjaar worden ingevoerd. Men denkt Stadstoezicht onder te gaan brengen in het voormalige VVV-kantoor naast het stadhuis.

In de nota wordt ook aangekondigd dat er gewerkt gaat worden met een zg. handhaafbaarheidstoets. Hiermee wil het college voorkomen dat er onnodige regels worden opgesteld. Als toch nieuwe regels moeten worden ingevoerd, wordt van tevoren gekeken of die in de praktijk ook handhaafbaar zijn en of de kosten opwegen tegen de baten.
Provincie:
Tag(s):