maandag, 28. november 2005 - 21:56

Burgemeester Niederer voorzitter van de VBBB

Weert

Burgemeester Jacques Niederer van Weert is afgelopen vrijdag benoemd tot voorzitter van de Vereniging tot Behartiging der belangen van Burgemeesters (VBBB). Hij volgt burgemeester Wijte van de gemeente IJsselstein op, die deze functie bekleedde. Wijte nam onlangs afscheid als eerste burger. De 45-jarige Niederer werd benoemd tijdens de algemene ledenvergadering van de VBBB.

De VBBB is een landelijke vereniging die zich sterk maakt voor de belangen van burgemeesters in ons land. De VBBB is vertegenwoordigd in het georganiseerd overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vereniging telt momenteel 230 leden.
Provincie:
Tag(s):