woensdag, 9. maart 2005 - 18:17

Burgemeester omhangen met ‘Stijl’

Harderwijk

‘De gemeente wordt een kostbaar kunstvoorwerp rijker, wat in de tijd die nog voor ons ligt de eerste burger dezer gemeente op waardige wijze zal sieren.’ Met deze warme aanbeveling van hun directeur sociale zaken durfden burgemeester en wethouders het in 1957 aan, bij de gemeenteraad aan te kloppen voor een burgemeestersketen. Kosten: drieduizend gulden, destijds negen maandsalarissen van een arbeider.

Maar ontwerper en uitvoerder van de Harderwijkse ambtsketen was dan ook niemand minder dan de wereldberoemde kunstenaar Vilmos Huszár, een van de oprichters van de bekende Stijlgroep. Huszár woonde echter van 1939 tot aan zijn dood in 1960 in Hierden aan de Biesteweg.
Hij had het niet al te breed. Met de opdracht voor de ambtsketen waste de ene hand de andere. Huszár, geboren in Boedapest, was toen al 72 jaar oud. Als gelouterd en veelzijdig kunstenaar schiep hij o.a. schilderijen, interieurs, reclameontwerpen, meubelen, glas-in-loodramen en kunstsmeedwerk en exposeerde hij in steden als Parijs, New York, Chicago, Venetië en Berlijn.

Een overzichtstentoonstelling expositie van zijn oeuvre in Gouda in 1955 bracht burgemeester Numan ertoe zijn plaatsgenoot te vragen voor een nieuwe ambtsketen. Als motieven op de zilveren schakels werd de geschiedenis van Harderwijk gekozen, ‘opdat men er in de toekomst het ontstaan, de ontwikkeling en de groei van de gemeente van kon aflezen’. De vervaardiging vergde negen maanden.
Het resultaat dat burgemeester Berends morgen krijgt omgehangen bestaat uit zilveren schakels met daarin gedreven afbeeldingen van het Linnaeustorentje als symbool voor universiteit en onderwijscentrum, de handelsgod Mercurius met staf en twee vissen, een zeilscheepje, korenschoven (agrarische sector), een tweeling als verwijzing naar het toen nieuwe stadsdeel Tweelingstad, twee gekruiste zwaarden (garnizoen) en een vliegwiel, symbool van de in Harderwijk juist opkomende industrie. Ook de ronde penning met het rijksteken vatte Huszár in een zeskantig zilveren rand.
Provincie:
Tag(s):