donderdag, 3. november 2005 - 17:00

Burgerjaarverslag Nijpels is de beste

Donderdag kreeg commissaris van de koningin Nijpels uit handen van minister Pechtold de prijs voor het beste provinciale burgerjaarverslag. De prijs wordt jaarlijks door de Stichting Rekenschap uitgereikt aan de schrijver van het beste burgerjaarverslag.

Sinds de invoering van de wet dualisering moeten ook de cdk’s jaarlijks rapporteren over de kwaliteit van de dienstverlening en de procedures voor burgerparticipatie. Nijpels heeft er voor gekozen om in het burgerjaarverslag ook te rapporteren over de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures.

Het burgerjaarverslag is een belangrijk instrument om inzichtelijk te maken hoe de provincie omgaat met zaken die inwoners direct raken vindt Nijpels: “De term burgerjaarverslag is voor gemeenten heel toepasselijk, maar voor provincies verwarrend. Vooral veel organisaties en bedrijven hebben te maken met de dienstverlening en het beleid van de provincie. Ik neem de term burgerjaarverslag dan ook niet te nauw, want het gaat er tenslotte om dat je als overheid transparant bent. Dat je laat zien wat je doet, hoe je dat doet en ook hoe het eventueel beter kan.�
Provincie:
Tag(s):