maandag, 31. oktober 2005 - 10:27

Burgernet gaat door

Nieuwegein

Op 31 oktober eindigt officieel de pilot Burgernet die op 14 mei 2004 is gestart. De pilot is geëvalueerd en de uitkomsten van verschillende onderzoeken van Intomart, Erasmus Universiteit en expertmeetings zijn positief. De pilot eindigt, en de gemeente Nieuwegein en de politie Lekstroom zetten het project voort.

In een half jaar tijd zijn vijftig burgernetacties gestart. In totaal zijn bij drie acties, vijf verdachten aangehouden op basis van informatie van burgernetdeelnemers. Daarnaast werd minimaal tweemaal waardevolle aanvullende informatie aan de politie gegeven. Onder de bevolking en de deelnemers heeft, aan het eind van de pilot, een onderzoek plaatsgevonden. Een aantal resultaten onder de bevolking springt eruit. De resultaten vanuit de bevolking en deelnemers wijzen op een sterk positieve beleving ten opzichte van Burgernet. Er bestaat het besef dat een concrete invulling kan worden gegeven aan het begrip veiligheid, en daarvoor mede verantwoordelijk is. Hierdoor ontstaat bij 59% van de ondervraagden het gevoel meer grip te hebben op veiligheid. Het gevolg van Burgernet is dat de burger (58%) alerter is op de veiligheid in de eigen omgeving. Tot slot concludeert 91% dat Burgernet elders in Nederland moet worden ingevoerd. Dit alles is bevestigd middels een diepteonderzoek onder 20 deelnemers, uitgevoerd door de Erasmus Universiteit
Provincie:
Tag(s):