dinsdag, 1. februari 2005 - 11:54

B&W: 4 mogelijke locaties voor stadion AGOVV

Apeldoorn

Het college van B. en W. van Apeldoorn heeft de betaald voetbalorganisatie AGOVV Apeldoorn hedenavond vier mogelijke locaties genoemd waar de club in principe een nieuw voetbalstadion kan bouwen.

Het betreft de volgende locaties in willekeurige volgorde:

· Kuipersdijk (tussen Kanaal en Polderweg aan de
zuidzijde van de A1)
· TNO locatie (hoek Laan van Westenenk-
Arnhemseweg)
· Europaweg (Laan van Spitsbergen-Dijkgraafweg
terrein Goudkuil, Kwantum, BCC etc.)
· Philipsbosje (Hoek Arnhemseweg-Laan van
Malkenschoten).

Het college is van mening dat op deze locaties in principe de mogelijkheid bestaat om een nieuw voetbalstadion te bouwen. Het college spreekt vooralsnog geen voorkeur uit voor één van de genoemde locaties. AGOVV dient nu te bezien op welke locatie de ambities het best verwezenlijkt kunnen worden. Het college heeft de gemeenteraad en de betrokken wijkraden inmiddels geïnformeerd over de stand van zaken.

B. en W. hebben de afgelopen maanden op verzoek van de club, gedegen en nauwgezet bezien waar in Apeldoorn een eventueel nieuw AGOVV stadion gebouwd kan worden. In totaal heeft het college 14 potentiële locaties de revue laten passeren. Deze locaties zijn stuk voor stuk bekeken op de disciplines milieu, economie, stedenbouw, groen, infrastructuur, eigendomsverhoudingen, externe veiligheid en openbare orde. Deze excercitie, gekoppeld aan het wensenpakket van AGOVV, heeft uiteindelijk geleid tot de bovenomschreven mogelijkheden.
Provincie:
Tag(s):