woensdag, 18. mei 2005 - 16:24

Camerabewakingssysteem stadshart uitgebreid

Den Helder

Het camerabewakingsysteem in het uitgaanscentrum van Den Helder wordt begin juni uitgebreid met een nieuwe camera. De camera komt te hangen op de hoek Prins Hendriklaan/Koningsdwarsstraat. In deze omgeving concentreren zich al geruime tijd criminele hanggroepen die voor ernstige drugsgerelateerde overlast zorgen.

In het kader van het zogenaamde project "ADONK" (Aanpak Drugsgerelateerde Overlast Noordkop) oefent de politie sinds 1 januari verscherpt toezicht uit. Dit toezicht is gericht op het terugdringen van deze vorm van overlast. Met de nieuwe camera, de vierde, ontstaat er een nagenoeg sluitend cameracircuit in het uitgaanscentrum en op de toegangswegen er naar toe.

Het cameratoezicht moet bijdragen aan het versterken van de opsporingsfunctie van de politie, het terugdringen van geweld- en drugsdelicten en het verhogen van de veiligheidsbeleving bij de bezoekers.© BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):