zaterdag, 5. februari 2005 - 10:45

CDA wil meer toekomstmogelijkheden agrarische sector

Gelderland

Het CDA vindt dat het draagvlak voor de herinrichting van het landelijke gebied (de Reconstructie) in de Veluwe en de Achterhoek is aangetast. Een commissie van belanghebbenden heeft een adviesvoorstel opgesteld waarin alle partijen zich konden vinden. Helaas, zo vindt het CDA, hebben Gedeputeerde Staten wijzigingen aangebracht in het voorstel van deze commissie.

Dit standpunt heeft de CDA Statenfractie uitgesproken in de Commissie Landelijk Gebied van Provinciale Staten. Het CDA wil op de meest essentiële punten terug naar het voorstel van de commissie van belanghebbenden.
Het CDA vindt dat in gebieden waar niet alleen landbouw maar ook wonen, natuur en recreatie een grote rol spelen, boeren de mogelijkheid moeten krijgen hun bouwkavel uit te breiden naar maximaal 1.5 ha.
Men is ook van mening dat er een plan dient te worden uitgewerkt voor toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de glastuinbouw in de Stedendriehoek. Uitstel van deze planontwikkeling vindt het CDA ongewenst.

Er heerst onrust onder boeren in de Agrarische Enclave (Uddel e.o.) omdat volgens het plan van Gedeputeerde Staten in dit gebied voorlopig geen enkele bedrijfsontwikkeling mogelijk is. Het CDA wil dat de commissie van belanghebbenden snel met een voorstel komt om deze onrust weg te nemen.
Provincie:
Tag(s):