zondag, 2. januari 2005 - 20:23

Cohen wil zelf terreur bestrijden

Amsterdam

Cohen vindt dat de gemeenten zelf het voor een groot deel voor het zeggen moeten hebben als het gaat om de bestrijding van terrorisme en extremisme. Cohen zei tijdens de nieuwjaarsreceptie, tegen het idee van premier Balkenende te zijn om een ministerie van Veiligheid op te richten dat zowel de politie, de veiligheidsdienst AIVD als justitie onder zich zou krijgen. Cohen zegt bang te zijn dat deze opzet ten koste gaat van de eigen rol die de regio bij de aanpak van criminaliteit en terreur kan en moet spelen. Vooral voor politie is een lokale rol weggelegd, zo stelde Cohen.

Zo waarschuwde hij ook nog eens dat bepaalde groepen, zoals bijvoorbeeld werkloze allochtone jongeren, niet mogen worden uitgesloten. Veel allochtone leerlingen van het ROC blijken namelijk moeite te hebben om een goede stageplek te vinden. Werk bevordert volgens Cohen de integratie enorm en daarom zal ook de gemeente zelf op korte termijn voor vierhonderd stageplaatsen zorgen. In totaal zijn er volgens de Amsterdamse burgemeester nog tussen de 2500 en 3000 stageplaatsen nodig.
Provincie:
Tag(s):