dinsdag, 8. november 2005 - 21:12

College Amsterdam doet voorstel blowverbod

Amsterdam

Het college van B&W wil het mogelijk maken om op bepaalde plekken in Amsterdam een blowverbod af te kondigen. Via deze maatregel, die wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), is het mogelijk om op te treden tegen overlast van blowende jongeren die met hun hanggedrag een negatief escalerend effect hebben op de omgeving. Door excessief softdrugsgebruik zorgen jongeren voor veel overlast op een aantal plekken in verschillende stadsdelen.

De APV kent al de mogelijkheid van het instellen van een alcoholverbod. Politie en het stadsdeel De Baarsjes hebben erg aangedrongen op een blowverbod. Hoewel de APV sommige overlastverschijnselen verbiedt, kan een belangrijke oorzaak van de problemen, te weten het softdrugsgebruik, niet worden aangepakt. Gezien de ervaringen met de alcoholverboden valt te verwachten dat de softdrugsgerelateerde hinder zal afnemen.

De raadscommissie bespreekt het voorstel op 24 november en de gemeenteraad op 21 december.
Provincie:
Tag(s):