vrijdag, 18. november 2005 - 17:22

Collegegeldkrediet langer aflossen

Den Haag

Studenten kunnen met ingang van het studiejaar 2007-2008 het te betalen collegegeld lenen en hun hele studieschuld inkomensafhankelijk terugbetalen. De terugbetalingstermijn wordt verlengd van 15 naar 25 jaar en er kan een pauze worden ingelast in het aflossen van de schuld.
<BR>Daarnaast wordt een systeem van leerrechten ingevoerd. Studenten met leerrecht betalen bij het volgen van hoger onderwijs van hun keuze het wettelijk collegegeld. De leeftijdsgrens van 30 jaar, waarboven studenten nu het hogere instellingscollegegeld betalen, komt met de leerrechten te vervallen.

De betreffende universiteit of hogeschool krijgt per ingezet leerrecht bekostiging van de overheid. De ministerraad heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel van staatssecretaris Rutte van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Categorie:
Tag(s):