vrijdag, 11. november 2005 - 18:36

Compensatie voor meerderjarige scholieren

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met het voorstel om meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs te compenseren ten gevolge van de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006.

Met die invoering moet iedereen die 18 jaar of ouder is een nominale ziektekostenpremie gaan betalen. In de huidige ziekenfondswet is geregeld dat kinderen meeverzekerd konden zijn in het ziekenfonds als hun ouders voorzien in het levensonderhoud. Deze leerlingen hoefden dan geen nominale premie te betalen. Besloten is om deze inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor ouders met een gezinsinkomen tot circa 30.000 euro met 560 euro per jaar te verhogen. Deze verhoging zorgt samen met de no-claimteruggaaf en zorgtoeslag voor compensatie van de gemiddelde nominale premie.
Categorie:
Tag(s):