dinsdag, 8. november 2005 - 10:00

Controle op brandveiligheid horeca en winkels

Woerden

Met het oog op de aankomende feestdagen gaat de brandweer de komende periode extra aandacht besteden aan de veiligheid in gebouwen met een publieksfunctie zoals bijvoorbeeld horecabedrijven, kantoorgebouwen en winkels.

Gekeken wordt of er voldoende vluchtwegen, goed begaanbare nooduitgangen, noodverlichting en vluchtwegaanduidingen zijn. Deze voorzieningen hebben tot doel, de aanwezige personen snel en kalm naar een veilige plaats te leiden in geval van een calamiteit. Ook wordt de aanwezige kerstversiering gecontroleerd op brandveiligheid.

Vraag aan uw leverancier uitdrukkelijk naar de artikelen met een brandvertragende kwaliteit. Daarbij moet u opletten of op de verpakking is aangegeven dat het hier een brandvertragende kwaliteit betreft. Het is verstandig om de verpakking te bewaren om aan te kunnen tonen dat het materiaal een brandvertragende kwaliteit bezit. Soms zijn er certificaten in omloop, die namens de fabrikant aan de afnemers worden uitgereikt. Als dat mogelijk is, vraag dan om een certificaat van het product dat u koopt en bewaar het in uw bedrijf. Een toezichthouder kan verlangen dat u een certificaat laat zien. Als de materialen uit de verpakking zijn gehaald, is echter nauwelijks meer te achterhalen aan welke eis het materiaal precies voldoet. Het kan dus zijn dat een toezichthouder namens de gemeente uw versieringen alsnog wil beproeven.
Provincie:
Tag(s):