dinsdag, 14. juni 2005 - 11:44

Controle van ballonnen

Arnhem

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert jaarlijks ballonnen op nitrosaminen om na te gaan of de industrie zich houdt aan de afgesproken normen. Ballonnen vallen onder het Warenwetbesluit speelgoed en mogen geen gevaar voor de gezondheid opleveren. Juist omdat ballonnen door kinderen veel in de mond worden genomen,

zijn er strenge normen afgesproken over de afgifte van nitrosaminen.
Uit onderzoek naar 58 ballonnen door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) bleek dat ruim de helft niet aan de afgesproken normen voldoet. Daarnaast ontbrak bij 17 % van de ballonnen de afgesproken waarschuwingszin op het etiket. De leveranciers die niet voldeden aan de afspraken hebben een schriftelijke waarschuwing ontvangen. In 2005 wordt daarom opnieuw gecontroleerd op ballonnen, maar ook op andere speelgoedproducten van en met rubber.

In latex en rubber producten kunnen zogenaamde nitrosaminen zitten. Nitrosaminen zijn stoffen die door de Europese Unie worden beschouwd als kankerverwekkend voor de mens. Er zijn in Europees verband strenge normen afgesproken. Daarnaast is er ook een limiet voor de zogenaamde nitroseerbare verbindingen: stoffen die onder bepaalde omstandigheden, onder andere met nitriet, kunnen worden omgezet in de kankerverwekkende nitrosaminen.
Provincie:
Tag(s):