dinsdag, 28. juni 2005 - 13:10

Convenant waarborgt samenwerking

Almere

Op woensdag 29 juni ondertekenen staatssecretaris Mark Rutte (Onderwijs), Sijbolt Noorda (Voorzitter Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam), wethouder Johanna Haanstra (Onderwijs) en gedeputeerde John Bos (Onderwijs) een convenant voor de realisering van een Opleidingsinstituut Ondernemerschap Almere op HBO/WO-niveau.
<BR>
<BR>Het doel is dat in Almere nieuwe vormen van Hoger Onderwijs tot stand komen waarbij de studenten hun vakinhoudelijke kennis kunnen vertalen in toepassingen in de markt.

Het convenant brengt de realisering van deze doelstelling dichterbij doordat ministerie, provincie Flevoland, gemeente Almere en de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam hun medewerking verlenen.

Ook andere partners die niet tekenen, verlenen al lange tijd medewerking, zoals de Kamer van Koophandel en het ROC Flevoland. Met dit convenant wordt de samenwerking verder geformaliseerd.

De gemeente Almere en de provincie Flevoland, alsook de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam, stellen middelen beschikbaar voor de voorbereiding van het instituut, o.m. voor onderzoek en advies en de dekking van aanloopkosten. De partners zullen zich inspannen om op de korte termijn een ondernemingsplan te schrijven om zoveel mogelijk nieuwe opleidingen in Almere te kunnen starten.
Provincie:
Tag(s):