dinsdag, 25. januari 2005 - 13:19

Cosmetische producten zijn veilig voor gebruik

Zeist

Cosmetische producten zijn volkomen veilig in het gebruik. De fabrikanten van cosmetica staan er borg voor dat alle producten uitgebreid worden beoordeeld op hun werkzaamheid en veiligheid volgens internationaal geaccepteerde wetenschappelijke standaarden. Geen enkele fabrikant zou een product op de markt willen brengen waarover ook maar de geringste twijfel bestaat, dat het niet veilig is. Tevens wordt daarmee voldaan aan de wettelijke eis dat cosmetica bij normaal gebruik geen risico voor de gezondheid van de gebruiker mag opleveren.
<BR>

De Nederlandse Cosmetica Vereniging betreurt het dat Natuur en Milieu onnodig onrust zaait bij consumenten. Ook de door haar onderzochte ingrediënten zijn door onafhankelijke wetenschappers als veilig beoordeeld voor gebruik in cosmetica. Van de genoemde schadelijke effecten is geen sprake.

Consumenten die vragen hebben naar aanleiding van de berichtgeving kunnen contact opnemen met de Nederlandse Cosmetica Vereniging.

De Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) is de
brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van producten voor de persoonlijke verzorging, zoals tandpasta, shampoo, deodorant en parfum. Zij behartigt de belangen van de leden, met name op het gebied van wet- en regelgeving van cosmetica, op nationaal en Europees niveau. De NCV verenigt circa 100 bedrijven.

website: www.ncv-cosmetica.nl

©BON/foto: ncv
Categorie:
Tag(s):