dinsdag, 8. maart 2005 - 10:04

Criminaliteit stabiel

Amstelveen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal slachtoffers van geweldsdelicten in de periode 2002-2004 licht is gedaald tot 5 procent. Een kwart van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder gaf in 2004 aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit, zoals diefstallen, vandalisme en geweldsdelicten. Dit komt overeen met 3,3 miljoen slachtoffers, die in totaal werden geconfronteerd met ruim 4,7 miljoen delicten. Dit is bijna evenveel als het jaar daarvoor, maar lager dan in 2002. In dat jaar lag het aandeel slachtoffers met 27 procent op het hoogste niveau van de afgelopen jaren.

In 2004 heeft ruim 5 procent van de inwoners te maken gehad met geweld. Bedreiging komt daarbij het meest voor, gevolgd door mishandeling en seksuele delicten. In totaal ging het om bijna 1 miljoen geweldsvoorvallen. Dit is minder dan in voorgaande jaren. In 2002 was nog 6 procent van de bevolking slachtoffer van een geweldsdelict.

Diefstallen, vernielingen en kwaadwillige telefoontjes stabiel
Het aandeel slachtoffers van andere vormen van veel voorkomende criminaliteit is in 2004 gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. Zo gaf 12 procent aan in de voorgaande twaalf maanden slachtoffer van diefstal te zijn geweest. Ruim 11 procent is slachtoffer geweest van beschadigingen aan de auto en andere vernielingen.
In 2004 zei bijna 5 procent regelmatig te zijn lastiggevallen met kwaadwillige telefoontjes. Het aantal personen dat daarmee te maken had, rond 600 duizend, blijft daarmee stabiel, na een jarenlange daling sinds 1997. Toen hadden nog zo’n 900 duizend inwoners te maken met vervelende telefoontjes.
Categorie:
Tag(s):