donderdag, 2. juni 2005 - 8:49

Cultuurconvenant 2005-2008

Goes

Donderdag bracht de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mevrouw Medy van der Laan een werkbezoek aan het landsdeel Zuid in het kader van de ondertekening van het Cultuurconvenant 2005-2008. Het convenant werd die ochtend ondertekend door de volgende partners: het ministerie van OCW, de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland en de gemeenten Breda, Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, Helmond, Maastricht, Sittard-Geleen en Tilburg.

Het doel van het Cultuurconvenant is:

1.onderlinge afstemming op hoofdlijnen van het wederzijdse cultuurbeleid

2.coördinatie van de subsidiëring van instellingen die de partners tot hun gezamenlijke verantwoordelijkheid rekenen

3.bevorderen dat partners over en weer voldoende geïnformeerd zijn over het te voeren beleid.

In het convenant zijn daarnaast ook afspraken opgenomen over de gezamenlijke financiering van een aantal culturele organisaties en instellingen zoals Opera-Zuid, het Brabants Orkest, het Zeeland Nazomerfestival en de Zuidelijke dansvoorziening.

Het gezelschap besprak in de ochtend het Cultuurconvenant, waarna ondertekening plaatsviond in Uitspanning de Goederenloods van de Stroomtrein Goes-Borsele te Goes

© BON
Provincie:
Tag(s):