maandag, 27. juni 2005 - 17:11

CWI moet aan het werk

Den Haag

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) wil dat het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) zich in zijn dienstverlening, meer dan nu het geval is, gaat richten op werkgevers. De RWI pleit voor snelle en persoonlijke dienstverlening aan werkgevers via vaste contactpersonen.

Intensivering van de contacten met werkgevers levert meer vacaturemeldingen op en verhoogt de kans om via vervulling hiervan werkzoekenden aan een baan te helpen. In het binnenkort af te ronden vacatureoffensief heeft CWI met deze vraaggerichte aanpak positieve ervaringen opgedaan. Volgens de RWI moet het mogelijk zijn dat in de komende jaren van elke drie, voor bemiddeling bij CWI gemelde vacatures, er twee vervuld worden.

Op dit moment weet CWI één op de drie gemelde vacatures met een geschikte kandidaat te vullen. De RWI heeft zijn voorstellen vandaag aan minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden.
Provincie:
Tag(s):