dinsdag, 5. april 2005 - 9:46

D66 stelt vragen over uitwaaiering tippelprostitutie

Arnhem

Tijdens de afgelopen twee jaren, voorafgaand aan de het verlenen van vergunningen, lag het gemiddelde aantal vrouwen per avond op de Arnhemse zorgzone op ongeveer 35 tot 40.

Tijdens het afgelopen jaar is het aantal vrouwen op deze zone gehalveerd tot 15 tot 20 per avond. Daarnaast geeft de Grift aan dat 'de cliëntèle zich veelal pas na enen meldt bij de zorgzone, terwijl deze om 1 uur gesloten wordt’. De tippelaars zullen dan niet besluiten naar huis gaan, maar in de omgeving op zoek gaan naar plekken om te tippelen.
Tevens staat in de nieuwsbrief van afgelopen maart over de zone ‘dat er in de omgeving van de Boei nog steeds sprake is van tippeloverlast. Dat was zo en is nog steeds zo’.

Signalen die D'66 direct bereiken, signalen van de Grift, signalen van de Boei, geven allemaal hetzelfde beeld: er is uitwaaiering, de tippelprostitutie is nog steeds niet in de hand te houden. Opmerkelijk is hierbij dat de gemeente met ‘enige trots’ meldt dat vrijwel alle vrouwen die buiten de zorgzone tippelen een vergunning hebben. Aldus de Arnhemse fractie van D '66.

De fractie heeft enkele voorstellen om de situatie te verbeteren:

· Striktere handhaving van het tippelverbod buiten de zorgzone;
· Dat de tippelvergunning ingetrokken wordt zodra een prostituee (meerdere malen) buiten de zorgzone tippelt;
· Dat de sluitingstijd van de zorgzone verruimd wordt van 1.00 tot 2.00 uur.
Provincie:
Tag(s):