woensdag, 28. september 2005 - 11:46

'Dag van de Stage'

Rotterdam

Twee Kamers van Koophandel, het CWI en Nederlands grootste vakcentrale, de FNV, houden aanstaande zaterdag 1 oktober voor het eerst een 'Dag van de Stage'. Deze vindt tussen 10.00 en 16.00 uur plaats in zowel Arnhem als Rotterdam. FNV-voorzitter Agnes Jongerius opent met een toespraak het banen- en stagefestijn in Arnhem. Ook staatssecretaris van Onderwijs Mark Rutte treedt daar op. Later op de dag gaat de FNV-voorzitter in Rotterdam in debat met ondernemers.

Op de Dag van de Stage worden op beide locaties jongeren en bedrijven geïnformeerd over de praktische kanten van stages. Tijdens informatiemarkten vinden aparte workshops over solliciteren plaats. Ook gaan vertegenwoordigers van scholen en bedrijven met elkaar in debat over knelpunten en hun wederzijdse verwachtingen.

Groot tekort aan stageplaatsen
FNV, Kamers van Koophandel en CWI constateren dat dringend iets moet gebeuren aan de beroepspraktijkvorming, zoals de stage in het onderwijs officieel heet. Er is een groot tekort aan stageplaatsen. Dat pakt voor de betrokken leerlingen negatief uit, omdat ze daardoor hun opleiding niet kunnen afmaken. Jongeren die nu werkzoekend zijn krijgen via een stage bovendien meer kansen op de arbeidsmarkt.

Voor het bedrijfsleven zijn stages ook heel belangrijk, omdat dit in de toekomst tot goed opgeleide krachten leidt. De begeleiding van stagiaires laat echter soms te wensen over. Tijdens de workshops vertellen bedrijven welke voorwaarden nodig zijn om stages tot een succes te maken. De leerlingen krijgen tips en voorlichting.

De bijeenkomst in Arnhem is in het gemeentehuis, Koningstraat 38
De Dag van de Stage te Rotterdam is in het Jongerenloket CWI, Westblaak 122 Rotterdam
Provincie:
Tag(s):