zondag, 20. februari 2005 - 10:49

Dak voor daklozen

Den Haag

De VVD en de PVDA werken gezamenlijk aan een nieuw wetsvoorstel om opvang voor daklozen beter te organiseren. PvdA Tweede Kamerlid Co Verdaas stelt voor om een voorbeeld te nemen aan de Britse aanpak van het daklozenprobleem. Daklozen moeten in Groot-Brittannië de keuze maken tussen opvang of de cel.

Verdaas: ‘Ik ben voor het koppelen van het recht op opvang en begeleiding aan de plicht om van de voorzieningen gebruik te maken’. Tony Blair stelde zichzelf in 1998 persoonlijk verantwoordelijk voor de aanpak van de daklozenproblematiek.

Er werd stevig geïnvesteerd in opvangtehuizen en door de ‘anti-social behaviour-act’ kreeg de Britse overheid een krachtige stok achter de deur. Buitenslapers werden opgepakt en voor de keuze gesteld of gebruik maken van opvang of de cel in. Deze aanpak bleek zeer effectief: 70 procent van de daklozen van 1998 verblijft nu in een pension.

Verdaas zou graag zien dat het kabinet Blair’s voorbeeld zou volgen en een helder doel zou stellen, ‘maar het is uitgesloten dat minister Dekker die verantwoordelijkheid neemt’.
Verdaas bracht afgelopen week een tweedaags werkbezoek aan Londen en sprak daar zelf met daklozen: ‘Ze waren blij dat ze die keuze tussen opvang en cel moesten maken en in de praktijk koos niemand voor de cel’.
Er moet volgens Verdaas echter niet alleen geïnvesteerd worden in opvang, maar ook in betere voorzieningen voor doorstroming. In Groot-Brittannië gaat het daar fout. Daklozen kunnen niet doorstromen zodra ze klaar zijn om meer zelfstandig te wonen. Verdaas: ‘Tussen opvang en zelfstandig wonen zit een enorme afstand, daar moeten wat stapjes tussen zitten, anders dreig je slachtoffer te worden van je eigen succes’.

Volgens de Kamerleden Van Veenendaal (VVD) en Verdaas (PvdA) moeten zo'n 10.000 voorlopige woonplekken komen voor deze groep Nederlanders. De verwachting is dan ook dat het initiatief niet gemoeid hoeft te gaan met grote geldbedragen. Woningbouwcorporaties zouden best woningen willen bouwen voor deze mensen zo verwacht Van Veenendaal. In de opvangtehuizen zullen ook ex-gedetineerden terecht kunnen wanneer zij vrij komen maar geen onderdak hebben. Zo kunnen zij worden begeleid om naar de burgermaatschappij terug te keren. ©BON
Provincie:
Tag(s):