dinsdag, 17. mei 2005 - 18:03

DALES: “ARGUMENTATIE MINISTERS VOOR CENTRALISERING POLITIEBEHEER DEUGT NIET�.

Burgemeester Geert Dales van Leeuwarden, tevens korpsbeheerder van de politieregio Friesland, vindt dat de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie volstrekt onvoldoende argumenten hebben geleverd voor de door hen beoogde centralisatie van het beheer over de politie. De Ministers Remkes en Donner hebben een wetsvoorstel ingediend waarmee een drastische wijziging van het huidige regionale beheer in een centraal gestuurd beheer tot stand moet komen. Zij menen dat de huidige organisatie met 25 regionale korpsen faalt in de behartiging van bovenregionale, landelijke en internationale prioriteiten. Om die reden willen zij de greep van de landelijke overheid op de politie drastisch versterken. Dit terwijl zeventig, tachtig, misschien wel negentig procent van wat zich aan onveiligheid aandient, een lokale zaak is en dus op die schaal moet worden aangepakt.

In een toespraak op het Congres ‘Politie Forum 2005’ in Rosmalen stelt Dales woensdag 18 mei dat de ministers er niet in zijn geslaagd om op overtuigende wijze aan te tonen dat met het huidige politiebestel die prioriteiten niet goed worden behartigd. Er is sprake van een enorme reeks instrumenten om nationale en internationale prioriteiten te laten gelden.

Dales: “De ministers hebben daarvoor een ‘Landelijk Beleidskader’ met regionale convenanten en prestatiefinanciering. Er wordt steeds meer bovenregionaal samengewerkt en de korpsbeheerders en korpschefs zijn hard op weg naar een ook door hen gewenste uniforme landelijke ict-infrastructuur. Er zijn landelijke strategieën, uniforme bejegeningsprofielen en een uniforme aanpak bij grote projecten als de invoering van de euro of de millenniumwisseling. Er zijn bovenregionale voorzieningen zoals het Nederlands Politie-instituut. Er is een landelijke management-ontwikkelingsprogramma. Er zijn bovenregionale recherche-, fraude en milieuteams en de hele Nederlandse politie is bezig zich om te vormen tot het ‘Concern Politie Nederland’. Wat willen de ministers nog meer?�

Opvallend vindt Dales ook dat de huidige Politiewet de ministers tal van bevoegdheden tot centraal ingrijpen geeft, maar dat daarvan nagenoeg geen gebruik wordt gemaakt. Voor hun nationale prioriteiten hebben de ministers bovendien de beschikking over een Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), met een nationale recherche, over de Koninklijke Marechaussee, over de AIVD, de SIOD, de FIOD en nog een heleboel andere gespecialiseerde diensten. “Waarom dan nu ineens die centralisering die het hele bestel overhoop gooit en ons jarenlang overbodig werk bezorgt?�, vraagt Dales zich af die de ministers uitdaagt om met een lijst concrete voorbeelden te komen van nationale prioriteiten die ten gevolge van het huidige bestel niet konden of kunnen worden gerealiseerd. Als die overtuigende lijst met voorbeelden er niet komt moeten de bewindslieden de broedende kip die politie heet laten zitten. “Het ei komt er heus wel uit�. ©BON/archieffoto: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):