dinsdag, 1. februari 2005 - 12:38

Daling bijstand

Voorburg

Opnieuw is het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt gedaald. Eind september 2004 bedroeg het aantal bijstandsuitkeringen 335.000. Dat zijn 3.000 uitkeringen minder dan een kwartaal eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS). De daling die in het tweede kwartaal begon, doet zich vooral voor onder jongeren. Mogelijk droeg de invoering op 1 januari 2004 van de nieuwe wet Werk en Bijstand bij aan de daling van het aantal bijstandsuitkeringen.

Voor de daling lieten de cijfers anderhalf jaar lang een stijging zien. Vanaf 1 januari 2004 hebben gemeenten een direct financieel voordeel bij het terugdringen van het aantal bijstandsontvangers.

Het aantal WW-uitkeringen is wel gestegen. Eind september telde het CBS 310.000 uitkeringen. De nieuwe cijfers laten wel een halvering van de stijging ten opzichte van 2003 zien. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is in het derde kwartaal met 4000 gedaald tot 964.000 eind september.

© BON / Foto FBF.NL
Provincie:
Tag(s):