woensdag, 6. juli 2005 - 10:46

Daling ziekteverzuim bij de Nederlandse politie

Amstelveen

Het ziekteverzuim bij de Nederlandse politie is sinds 2001 gedaald van 9,4 naar 6,7 procent. Daarnaast voelen politiemensen zich mentaal beter en is de werkstress afgenomen. De daling van het ziekteverzuim met 29 procent is mede te danken aan maatregelen die zijn genomen als gevolg van een arboconvenant. De urgentie om het ziekteverzuim aan te pakken werd benadrukt door afspraken die de korpsen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BKZ) maakten in het kader van de prestatiecontracten.

Door deze daling is er een arbeidswinst van ruim 1337 mensjaren geboekt en is er een bedrag van 41 miljoen euro bespaard."

Bij het ondersteunen van de korpsen op het managementveld arbo, verzuim en reïntegratie ontwikkelde het landelijk project Arbeid & Politie een aanbod van diverse producten en activiteiten. De korpsen hebben deze ingezet bij het behalen van hun convenantsdoelen. Zo werd er ondermeer gewerkt aan maatregelen om de werkdruk en -stress in het politiewerk te verminderen, kwamen er fit- en gezondheid programma’s en werd aandacht besteed aan plezier in het werk. Hierdoor werd ook een tweede doel bereikt, namelijk het aantal politiemensen dat te maken heeft met psychische belasting in drie jaar tijd met 10 procent te verminderen.
Categorie:
Tag(s):