woensdag, 26. januari 2005 - 16:16

'Dat lossen we samen wel op'

Den Haag

Het afgelopen half jaar heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 3700 inspecties uitgevoerd bij diverse bedrijven en instellingen op de naleving van het rookverbod dat sinds 1 januari 2004 van kracht is. Circa 70% van de gecontroleerde bedrijven bleek aan de regels te voldoen. Tegen bedrijven die de Tabakswet overtraden, is opgetreden. Eén op de drie bedrijven voldeed niet aan de regels ten aanzien van het rookverbod.

Hiervoor zijn 30 boetes en ruim 1100 waarschuwingen uitgedeeld. De geldboetes variëren van € 300,- tot € 2400,-. De controles zijn uitgevoerd bij diverse soorten bedrijven, zoals winkels, kantoren, bouwbedrijven en industriële bedrijven. Er is gecontroleerd of de werkplekken en de gezamenlijke ruimten rookvrij zijn.
Indien een bedrijf een aparte rookruimte had ingericht, werd gecontroleerd of deze aan de wettelijke eisen voldoet. Met name de bezochte grotere bedrijven hadden een aparte rookruimte ingericht (27%). De VWA meldt op haar website dat klachten over roken op de werkplek of in openbare ruimten kunnen worden gemeld op het gratis telefoonnummer 0800-0488.

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):