zondag, 13. maart 2005 - 15:29

De BOB gaat niet op alcoholslot

Lelystad

Gelet op de resultaten die in landen als de Verenigde Staten, Canada en Zweden zijn bereikt, is verkeersminister Karla Peijs voornemens ook in Nederland een zogenoemd ‘alcoholslot’ in te voeren. In een brief aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft de minister haar plannen bekend gemaakt.

Een alcoholslot is een alcoholtester die ingebouwd is in een voertuig en die fungeert als een startblokkering. De bestuurder kan deze startblokkering alleen opheffen door met goed gevolg een ademtest af te leggen. Ook tijdens het rijden zal periodiek moeten worden geblazen.
In Australië, Canada en de VS worden alcoholsloten al jarenlang ingebouwd in auto´s van bestuurders die veroordeeld zijn voor rijden onder invloed. Het gaat dan met name om zwaardere overtreders. In Zweden gaan alcoholsloten ook op grote schaal ingebouwd worden in autobussen en vrachtwagens.

Op welke manier het alcoholslot zal worden toegepast is nog onduidelijk, maar door het ingrijpende karakter is in ieder geval een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 noodzakelijk. Gelet op de te doorlopen procedure voor wijziging van de wet zou inwerkingtreding begin 2007 mogelijk zijn.

De laatste ontwikkelingen laten zien dat het alcoholslot nog maar nauwelijks fraudegevoelig is. Iemand anders laten blazen, biedt geen soelaas meer. Allereerst vergt het enige oefening om de techniek van het blazen eigen te maken en bovendien wordt tijdens de rit regelmatig om een hertest gevraagd. Minster Peijs acht de kans erg klein dat een nuchtere passagier gedurende een hele rit naast een dronken bestuurder blijft zitten en alle blaastesten van hem overneemt.

Uit onderzoek uit de eerder genoemde landen blijkt dat alcoholgebruikers gemiddeld 65 procent minder recidiveren dan overtreders van wie het rijbewijs is afgepakt. Als alle overtreders met een promillage boven de 1,3 promille een alcoholslotprogramma opgelegd zouden krijgen (begeleiding van het CBR en een alcoholslot in de auto) zou het aantal verkeersdoden jaarlijks met ongeveer 40 afnemen. De kosten zullen voor rekening van de betrokkene komen.

© BON/Sjaak Bron: Rij-instructie
Categorie:
Tag(s):