dinsdag, 22. februari 2005 - 16:57

De Ronde Venen dagvaardt hoogheemraadschap

De Ronde Venen

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft besloten een juridische procedure op te starten tegen het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Reden voor de gerechtelijke procedure is de schade die de gemeente heeft geleden ten gevolge van de dijkdoorbraak die op 26 augustus 2003 in Wilnis heeft plaatsgevonden. Het hoogheemraadschap wordt nu op korte termijn gedagvaard en de rechtbank wordt verzocht om uit te spreken dat het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) aansprakelijk is voor alle door de gemeente geleden schade.

Voordat de dagvaarding bij de Rechtbank wordt uitgebracht zal AGV nogmaals schriftelijk worden gevraagd de aansprakelijkheid te erkennen en de schade te vergoeden. Overigens heeft het college besloten af te zien van een aansprakelijkheidstelling van de provincie Utrecht. Het besluit van het college heeft de unanieme instemming van de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken c.a. Het collegebesluit is genomen, na advisering door het advocatenkantoor Boekel De Nerée B.V. te Amsterdam.
Provincie:
Tag(s):