woensdag, 11. mei 2005 - 16:44

Deel GFT-afval terug naar inwoners

Heerenveen

De gemeente Heerenveen organiseert vrijdag en zaterdag een opschepactie: alle inwoners van de gemeente Heerenveen kunnen vrijdag 13 mei (van 13.00-17.00 uur) en op zaterdag 14 mei (van 10.00–16.00 uur) gratis compost ophalen bij de Milieustraat aan de Ynfeart 10 in Heerenveen.

De opschepactie met gratis compost is georganiseerd door de gemeente Heerenveen in samenwerking met Omrin (voorheen Fryslân Milieu). Het doel van de actie is om de inwoners kennis te laten maken met het product dat wordt gemaakt van het gescheiden ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval. Tevens wordt ermee aangetoond dat het scheiden van GFT-afval een zinvolle zaak is. Per inwoner (voertuig) mogen maximaal 2 kruiwagens worden meegenomen. De compost kan gebruikt worden voor de grondverbetering in eigen sier- of moestuin.

Ondanks het feit dat in Friesland jaarlijks al 75.000.000 kg GFT-afval gescheiden wordt ingezameld, bestaat het restafval in de huisvuilcontainers nog steeds voor 35 tot 40% uit GFT-afval. ‘Dat is zonde’ zegt de gemeente, ‘want ook hiervan had dus prima compost gemaakt kunnen worden. Bovendien moet restafval tegen veel hogere kosten worden verbrand of gestort dan gescheiden GFT-afval. Afvalscheiding is en blijft dus een goede zaak!'

Provincie:
Tag(s):