dinsdag, 5. april 2005 - 16:51

Deel woning Stationsstraat onder bestuursdwang gesloopt

Het college van B&W heeft besloten bestuursdwang toe te passen op het pand aan de Stationsstraat 17-1. Dit betekent dat een deel van het huis – een aangebouwde berging – gesloopt wordt. Het pand staat al jaren lang leeg en is daarbij slecht onderhouden. Dit levert een zeer onveilige situatie op voor de buren aan weerszijden. De sloopwerkzaamheden starten op woensdag 6 april.

In het najaar van 2004 heeft de bouwinspecteur de huidige eigenaar van het pand aangesproken op de staat van de voorgevel. In de loop van de winter kwamen er klachten van de buurt over de staat van de achtergevel. In januari van dit jaar hebben de bouwinspecteur en een bouwtechnisch medewerker van de gemeente de situatie bekeken. Hieruit bleek dat een groot gedeelte van de kapconstructie verrot is en dat de achtergevel al ingestort was. Omdat de constructie van de verdiepingsvloeren overloopt in het pand ernaast, zou instorten van de kap gevolgen hebben voor het pand van de buren aan de linkerzijde. Ook de buitenmuur aan de andere zijde is wankel en kan bij instorten schade toebrengen aan de woning van de buren aan de rechterzijde van het pand. De huidige eigenaar is meerdere malen aangeschreven om zelf actie te ondernemen. Hij heeft daar tot op heden geen gehoor aangegeven. Voornamelijk omdat de huidige situatie een gevaar oplevert voor de wederzijdse buren heeft het college besloten over te gaan tot sloop.
Provincie:
Tag(s):