vrijdag, 16. december 2005 - 10:45

Deelraad: 'Vrijwilligers tegemoetkomen in OV- en parkeergelden'

Amsterdam

De VVD Deelraadsfractie Amsterdam-Centrum heeft donderdag een voorstel gedaan in de Deelraadsvergadering van het Stadsdeel om vrijwilligers tegemoet te komen in openbaarvervoerskosten en parkeergelden. Volgens Mirjam Kramer en Debbie de Korte-Rollof is het voor vrijwilligers zowel een belangrijke financiële als morele stimulans.

Zo kunnen de door de VVD gewaardeerde werkzaamheden gedaan blijven worden. Het stadsdeel draagt hierdoor enerzijds bij aan een sterk gevoel van waardering voor en erkenning van onze vrijwilligers. Anderzijds drukt het de kosten die vrijwilligers toch maar weer iedere keer maken bij het reizen in de binnenstad. De VVD raadsleden willen een bedrag van € 27 000,- hiervoor reserveren.

Daarbij dient de VVD samen met Groenlinks op voorstel van D66 nog een amendement in dat vrijwilligers een waarderingsubsidie toekent. De drie wijkcentra mogen wat deze drie partijen betreft best eens wat extra krijgen voor bindende rol die zij spelen in onze buurten. Het feit dat de twee liberale coalitiepartijen te samen met de linkse politici tot dit initiatief gekomen zijn doet hopelijk het Dagelijks Bestuur inzien dat deze drie partijen de vrijwilligers zeer waarderen.

Genoemde fracties stellen voor om de drie wijkcentra ieder € 7 500,- toe te kennen om voor alle vrijwilligersorganisaties (ook sportverenigingen en mantelorganisaties) in hun wijk een prijsvraag uit te schrijven waarvan de prijs wordt uitgereikt op per wijk georganiseerde vrijwilligersdagen.

Beide initiatieven werden door de gehele deelraad ondersteund. De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen of de voorstellen zullen worden uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):