woensdag, 28. september 2005 - 18:45

Defensie treitert ex-werknemer

Amsterdam

'Dat klokkenluider en voormalig Defensie-medewerker Fred Spijkers een belastingsaanslag van ruim 900.000 euro heeft ontvangen, is pure treiterij,' stelt SP-Kamerlid Krista van Velzen. 'Defensie speelt een gemeen spel. Spijkers wacht al jaren op het toegezegde wachtgeld. Hij is nog niet tot een definitieve regeling met Defensie gekomen over zijn dossier, dat ze tot 70 jaar na zijn dood achter slot en grendel wil opbergen. Het treiteren van Spijkers moet onmiddellijk ophouden.'
<BR>&#039;Het is onbegrijpelijk dat staatssecretaris Van der Knaap, bijna drie jaar nadat Defensie onder druk van de Kamer schuld bekende in deze langslepende kwestie, nog steeds geen schoon schip heeft gemaakt. Nu krijgt Spijkers een enorme belastingaanslag over een periode waarin hij dat geld helemaal niet kreeg. Dit veroorzaakt zijn faillissement, de overheid wekt de indruk dat ze hem kapot willen maken.&#039;

Ruim twintig jaar geleden wilde Defensie dat Spijkers ging liegen over de ware toedracht van een ongeluk. Hij was maatschappelijk werker en moest de weduwe van een militair vertellen dat het 's mans eigen schuld was dat hij door een landmijn om het leven was gekomen. Na een jarenlange bureaucratische guerrilla, waarbij Krista van Velzen het in de Kamer voor Spijkers opnam, heeft Defensie een excuusbrief geschreven en een zogeheten vaststellingsovereenkomst ter afhandeling van de zaak opgesteld.

Spijkers ontving in 2003 1,6 miljoen euro schadevergoeding voor het hem aangedane leed. Daarbij werd afgesproken dat dit geld niet zou worden belast. Bovendien werd hem een wachtgeldregeling beloofd over de periode van 1993 tot 2011. Ook deze belofte is nog steeds niet volledig nagekomen. Nu volgt een nieuwe bizarre wending, waarbij Spijkers voor bijna een miljoen euro wordt aangeslagen over het jaar 2002. Aanslagen over 2003 en 2004 zullen nog volgen.

Van Velzen: 'Het wordt de hoogste tijd dat Defensie de zaak fatsoenlijk regelt en de vaststellingsovereenkomst volledig nakomt. En er moet volledige openheid komen, de beerput moet open. Spijkers mag niet worden gegijzeld met een belastingaanslag terwijl hij nog conflicten over de zaak heeft. Als het niet spoedig tot een definitieve oplossing komt, moeten er maar koppen rollen. Zo ga je niet met fatsoenlijke klokkenluiders om.' Inmiddels heeft staatsecretaris van der Knaap laten weten dat de overheid de aanslag moet kwijtschelden of Defensie zal de aanslag gaan betalen. ©BON - foto: Donny Mooij
Provincie:
Tag(s):