woensdag, 2. februari 2005 - 17:33

Dementie dwingt tot vooruitdenken

Den Haag

Nederland is niet voorbereid op de forse stijging van het aantal mensen met dementie. Er dreigt al snel een tekort van duizenden verpleeghuisbedden te ontstaan. Het aantal dementerenden stijgt enorm, terwijl de capaciteit in de verpleeghuizen achter blijft. GroenLinks wil snelle actie en extra geld om te waarborgen dat ouderen de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Het kabinet realiseert zich onvoldoende dat we aan de vooravond staan van een gigantisch probleem. Het aantal dementerenden gaat drastisch toenemen. In 2020 zal het aantal mensen met dementie zijn gestegen van 200.000 naar 300.000, een toename met 50%. Daarvan hebben 25.000 tot 30.000 mensen binnen 15 jaar een verpleeghuisindicatie en dus behoefte aan een plek in een verpleeghuis. Binnen vijf jaar is er al een dringende behoefte aan tenminste 10.000 extra verpleeghuisbedden.

De capaciteit van verpleeghuisbedden wordt echter nauwelijks uitgebreid. Het kabinet zet in op kleinschalige woonvormen. Voor veel mensen is dat positief. De meeste mensen met dementie hebben uiteindelijk echter toch verpleeghuiszorg nodig. En voor die stijgende vraag biedt het kabinet geen oplossing. Er ontstaat daardoor op korte termijn een tekort van enkele duizenden verpleeghuisbedden. Zonder maatregelen zal dat tekort nog verder oplopen. Vele ouderen met dementie zullen daardoor niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

GroenLinks heeft een inventarisatie gehouden onder verpleeghuizen, provincies, medische specialisten, zorgcoördinatoren en professionals van grote organisaties. De uitkomsten zijn zorgwekkend. Verpleeghuizen breiden amper uit, provincies maken er te weinig werk van, medische specialisten zijn bezorgd en bouwplannen worden afgehouden. Experts stellen dat de dementie een bom legt onder de zorg.

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):