maandag, 3. januari 2005 - 22:48

Digitale overheid scoort wéér een onvoldoende

Den Haag

Begin december 2004 is een onderzoek uitgevoerd naar de transparantie van de informatie en dienstverlening van overheden aan burgers. Dit is een herhaling van het onderzoek dat halverwege dit jaar in opdracht van burger@overheid is uitgevoerd. In de steekproef is een aantal overheidsorganisaties doorgelicht op basis van tien transparantiekenmerken. Deze zijn kortweg met de volgende tien termen weergegeven: betrouwbaar, vindbaar, begrijpelijk, op maat, bruikbaar, procedure, zelf doen, digitaal afhandelen, proces volgen, informatie over mij.

Het onderzoek geeft zo een betrouwbaar beeld van de gemiddelde stand van zaken. In totaal zijn ditmaal 14 gemeenten, 3 provincies, 5 inspecties,
4 uitvoeringorganisaties, 1 politiekorps en de Tweede Kamer onderzocht. Het beeld uit het onderzoek is dat de Nederlandse overheid als geheel opnieuw een dikke onvoldoende krijgt voor “digitale transparantie�. Zes van de 28 onderzochte overheden (3 gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Informatie Beheer groep) halen wel een voldoende. Blijkbaar kán het dus wel beter. Het algemene beeld bij alle onderzochte overheidsorganisaties is dat de websites informatief zijn. Verstrekken van informatie gaat de overheden het gemakkelijkst af, maar de mogelijkheden om interactie op digitale manier tot stand te brengen zijn nog te beperkt. Als we de Informatie Beheer Groep en Politie Haaglanden buiten beschouwing laten, dan geldt voor alle organisaties dat er nog weinig of geen mogelijkheden geboden worden om de voortgang van een proces te volgen. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid voor burgers om er achter te komen welke informatie de organisatie over hem of haar beschikt.

bron:www.burger.overheid.nl
Categorie:
Tag(s):