dinsdag, 25. oktober 2005 - 19:52

Directeurswoning Aldeboarn blijft behouden

Aldeboarn

De directeurswoning op het terrein van de voormalige zuivelfabriek in Aldeboarn zal worden behouden in de ontwikkeling van dit gebied. "Welkom" zal op het terrein 20 seniorenwoningen en 9 vrijstaande woningen ontwikkelen. Lange tijd was het onzeker of de directeurswoning kon worden behouden. In overleg met de gemeente Boarnsterhim en het Plaatselijk Belang Aldeboarn is nu besloten in het pand een aantal appartementen te bouwen.

Tevens zal op het fabrieksterrein een appartementengebouw komen dat zal bestaan uit twee tot drie bouwlagen. Dit gebouw wordt in de nabijheid van de directeurswoning gesitueerd. Deze huurappartementen zijn bestemd voor senioren. Op het overige deel van de locatie zullen negen vrijstaande gezinswoningen met garage worden gebouwd.

De kade aan de Boarne zal voor een groot deel openbaar worden, zodat het aansluit bij het beeld van de rest van Aldeboarn.

De wens naar seniorenwoningen in het dorp leeft al ruim 10 jaar. De locatie van de voormalige zuivelfabriek heeft vanaf het begin de voorkeur gehad. Deze locatie tussen de Boarn en de kerk is één van de mooiste locaties in het dorp. Met woonzorgcentrum Leppehiem uit Akkrum zijn gesprekken gaande om in het complex een zorgsteunpunt op te zetten.
"Welkom" zal de seniorenwoningen voornamelijk verhuren, de negen vrijstaande woningen zullen voor de koopsector worden gebouwd.

Er is door de gemeente Boarnsterhim vergunning afgegeven voor sloop van het loonbedrijf, gelegen achter de directeurswoning. Dit zal plaatsvinden in de komende wintermaanden. De start van de bouw zal naar verwachting eind 2006 plaatsvinden omdat eerst nog een aantal gemeentelijke procedures doorlopen moeten worden.
Provincie:
Tag(s):