woensdag, 2. maart 2005 - 10:03

DNA afname bij veroordeelden

Goes

Politie Zeeland is woensdag gestart met het afnemen van DNA bij veroordeelden. Dit naar aanleiding van de nieuwe wet DNA-onderzoek die sinds 1 februari 2005 van kracht is. Het afgenomen DNA zal opgeslagen worden in een DNA-databank bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Met de uitbreiding van deze databank is het mogelijk om daders van (onopgeloste) misdrijven sneller op te sporen. Tot op heden mocht alleen bij opsporingsonderzoeken DNA-materiaal worden afgenomen bij verdachten. Door de invoering van de nieuwe wet is het nu mogelijk om tevens DNA af te nemen bij personen die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf, taakstraf, terbeschikkingstelling, plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis,

een inrichting voor stelselmatige daders of een inrichting voor jeugdigen. Het gaat hierbij om personen die na 1 februari 2005 worden veroordeeld of om personen die voor 1 februari 2005 zijn veroordeeld en die op deze datum hun straf nog niet hebben uitgezeten of nog moeten ondergaan. Personen bij wie alleen een geldstraf zijn opgelegd vallen niet onder deze wet.

De DNA-afname kan alleen op bevel van de officier van justitie. De veroordeelden moet zich melden op een bepaald politiebureau, datum en tijd welke vermeld zijn op het bevelschrift. In Zeeland worden de afnamen verricht in Goes, Terneuzen en Vlissingen. Bij veroordeelden die in een inrichting verblijven, zal aldaar DNA worden afgenomen.

Als de veroordeelde zich niet meldt op het opgelegde tijdstip, vaardigt de officier van justitie een aanhoudingsbevel uit. Zo kan de veroordeelde op ieder moment worden aangehouden zodat er alsnog op het politiebureau DNA-materiaal afgenomen kan worden. Bezwaar maken tegen de afname van DNA-celmateriaal is niet mogelijk. Afname vindt altijd plaats. Men kan wel bezwaar maken tegen de opmaak van het DNA-profiel voor de databank.

Het benodigde DNA-materiaal (wangslijm) wordt afgenomen door een speciaal opgeleide politieambtenaar, inrichtingsmedewerker, arts of verpleegkunde. Het DNA-onderzoek vindt plaats in het laboratorium van het NFI. ©BON
Provincie:
Tag(s):