dinsdag, 1. februari 2005 - 23:24

DNA-AFNAME BIJ VEROORDEELDEN VAN START

Amsterdam

Het ministerie van Justitie start vanaf woensdag met het afnemen van DNA-materiaal bij veroordeelden. In eerste instantie zal de afname plaatsvinden bij personen die veroordeeld zijn (of worden) voor een gewelds- of zedendelict en die momenteel (of binnenkort) een vrijheidstraf ondergaan.

Naar verwachting zal de DNA-databank nog dit jaar worden uitgebreid met 9.000 persoonsprofielen van veroordeelden. Dit is mogelijk vanwege de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden die morgen in werking treedt.

Door het afnemen van DNA-materiaal bij veroordeelden krijgen de justitiële diensten een krachtig instrument om in de toekomst de opsporing, vervolging en berechting van daders te vereenvoudigen. Met name vanwege het feit dat het aantal persoonsprofielen in de bestaande DNA-databank zal stijgen. Dit zijn profielen waarvan het DNA-materiaal en de identiteit van betreffende persoon aan elkaar gekoppeld zijn. Dit zijn er momenteel iets meer dan 6.000. In de komende jaren zal dit aantal met enkele tienduizenden stijgen. Het aantal sporenprofielen van onbekende personen (bijv. aangetroffen bij misdrijven) bedraagt momenteel 12.000.

De afname van het materiaal gebeurt op last van de officier van justitie. Het materiaal (wangslijm) wordt vervolgens onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut om een DNA-profiel vast te stellen.

Daarnaast vindt afname plaats bij personen die vanaf woensdag worden veroordeeld voor een ernstig delict.
Alle DNA-profielen worden getoetst aan onbekende profielen uit de huidige DNA-databank wat kan leiden tot ’hits’ en nieuwe impulsen aan bestaande opsporingsonderzoeken. ©BON
Provincie:
Tag(s):